Volwassenen

Hypnotherapie voor volwassenen


Verander hoe je naar de dingen kijkt, en de dingen waarnaar je kijkt zullen veranderen. (Wayne Dyer ).


Gebeurtenissen kunnen enorm ingrijpen in het leven. Naast lichamelijke klachten komen ook er vaak ook psychische klachten voor. Hypnotherapie kan je dan een gereedschapskist met technieken geven. Die helpen je beter te leren omgaan met de symptomen en gevolgen van dat wat je is overkomen.

Hypnotherapie is één van de oudste vormen van psychotherapie. Tijdens gesprekken pak je klacht aan door op zoek te gaan naar de oorzaak.
In waaktoestand volgen je gedachten vaak een vaste route. Dit kan je beperken om creatieve oplossingen te bedenken voor je klacht. Ik werk, samen met jou, met verschillende (creatieve) therapeutische werkvormen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van trance. Dit is een diepe ontspanning en geconcentreerde aandacht. Je denken wordt minder belangrijk en je aandacht kan dan naar binnen gericht worden. Je ontdekt oorzaken en vooral nieuwe wegen naar een oplossing van de klacht. Blijvende verandering wordt zo mogelijk gemaakt.


Hypnotherapie kan niet worden vergeleken met de toneelhypnose. Bij klassieke hypnose (toneelhypnose) staat de persoon nl. bloot aan een sterk directieve vorm van trance, waarbij de suggesties van de hypnotiseur eigenlijk opdrachten zijn. De wil van de hypnotiseur staat hierin centraal. Bij moderne hypnotherapie staat jouw wil centraal.

 

Een vorm van trance heb je vast wel eens meegemaakt. Bijvoorbeeld wanneer je heel geconcentreerd een boek leest of naar een film kijkt en je niet afgeleid wordt door wat er in je omgeving gebeurt.

 

Bij hypnotherapie wordt trance doelbewust gebruikt om pijn en emoties te verwerken, nieuwe inzichten te verkrijgen, belemmerende overtuigingen los te laten en nieuwe hulpbronnen aan te boren. Op deze manier werk je effectief, creatief en actief aan de oplossing van je klacht. Hypnotherapie is dan ook kortdurend en probleemoplossend.

Na een intakegesprek wordt het behandelvoorstel besproken. De duur van de behandeling hangt samen met de hulpvraag. Gemiddeld duurt een behandeling zo'n 8 sessies. Afspraken worden meestal om de 3 weken gemaakt. Het kan voorkomen dat er langere tijd aan diverse problemen/hulpvragen wordt gewerkt, waarbij vanuit verschillende invalshoeken en werkwijzen wordt begeleid.